XIII SESJA RADY GMINY PERZÓW

 

W dniu 16 stycznia 2020 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Perzów. Przed przystąpieniem do obrad Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, Przewodniczący Rady Gminy  Przemysław Łytka oraz Komendant Państwowej. Straży Pożarnej Wojciech Grabarek wraz z Zastępcą Jarosławem Kucharzakiem złożyli gratulacje panu Zygmuntowi Jasiakowi, który uratował życie starszego mężczyzny leżącego na chodniku i nie wykazującego funkcji życiowych. W akcji reanimacyjnej został użyty po raz pierwszy publicznie dostępny defibrylator AED, który znajduje się na budynku OSP Perzów. Pana Zygmunta w działaniu wspomogło jeszcze dwóch strażaków, którzy dotarli na miejsce. Podjęte działania przywróciły czynności życiowe, a poszkodowanego przejął Zespół Ratownictwa Medycznego.
Po części oficjalnej przystąpiono do realizacji porządku obrad. Wysłuchano sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym. Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Perzów, plany pracy komisji stałych oraz zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej. Plany te obejmują tematy, które powinny być rozpatrywane w każdym roku kalendarzowym, uwzględniając w szczególności zadania wynikające z konieczności realizacji zapisów ustaw, jak również z uchwał Rady Gminy Perzów. Podjęto uchwałę w sprawie określenia średniej  ceny  jednostki paliwa  w Gminie Perzów na rok szkolny 2019/2020 w celu  ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców oraz uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Najistotniejszą z podjętych uchwał była uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty, w skutek której od 1 marca 2020 r. mieszkańcy Gminy Perzów będą płacić wyższe stawki za śmieci. Stawka opłaty miesięcznej za zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 19,00 zł od osoby, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka wynosić będzie 38,00 zł od osoby. Podniesienie stawek podyktowane było koniecznością dostosowania opłat za gospodarowanie odpadami do obecnych kosztów funkcjonowania systemu. Po dokonaniu szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie Gminy Perzów stwierdzono, iż od grudnia 2019 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty na obecnie obowiązującej stawce nie pokrywa kosztów ponoszonych za gospodarowanie odpadami. W związku z powyższym w celu zapewnienia wystarczających środków do samofinansowania się systemu, konieczne było zwiększenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami.

str gratulacje2 str radni2

 

Spotkanie Noworoczne Seniorów

 

W sobotę 11 stycznia 2020 r. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Perzowie zaprosił wszystkich członków oraz zainteresowanych na Bal Noworoczny do restauracji Brzezie.
Wszystkich przybyłych uroczyście powitała Prezes Zarządu Krystyna Zapolna życząc wspaniałej zabawy. Ciepłe słowa do wszystkich zebranych skierowały również wójt gminy Perzów p. Danuta Froń oraz sekretarz gminy p. Weronika Urbańska. Po mszy koncelebrowanej przez ks. Pawła Świątka oraz sutym obiedzie wszyscy zgromadzenie ruszyli do wspólnej zabawy. O jakości zabawy może zaświadczyć fakt, że gdy muzyka grała stoły były puste, zaś sala taneczna pełna. Doskonałą atmosferę podtrzymał specjalny występ zespołu ,,Perzowianie”, któremu towarzyszyły chóralne śpiewy gości. Uczestnicy balu wracali w szampańskich nastrojach do domu i czekają na kolejne okazje , aby spotkać się w tak miłym roztańczonym i rozśpiewanym gronie.

str 4 str 2

str 3 str 1

28 Finał WOŚP w Gminie Perzów

 

Za nami 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zbierała dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej. Po raz kolejny do orkiestrowego grania włączyła się Gmina Perzów. Zbiórkę pieniędzy prowadziło 13 wolontariuszy a w sali Widowiskowej  GOK w Perzowie odbyła się impreza połączona z licytacją orkiestrowych gadżetów.
 Na scenie GOK wystąpili młodzi muzycy z sekcji gitarowej i wokalnej działającej przy GOK w Perzowie przygotowani przez instruktora Jakuba Zapolnego. Zebrani goście mogli również wysłuchać koncertu  zespołu Perzowianie prowadzonego przez instruktora Grzegorza Góreckiego. Punktem kulminacyjnym była oczywiście licytacja orkiestrowych gadżetów, której atmosferę skutecznie podgrzewała publiczność.
 W sumie na terenie gminy udało się w tym roku zebrać 12 636,32 zł. 8 781,32 zł. zebrali wolontariusze, a zysk z licytacji wyniósł 3 855,00 zł. Licytowano m.in. tort, kalendarz z autografem Jerzego Owsiaka, okolicznościowe monety, ręcznie malowane koszulki z logo WOŚP, gadżety gminne, vouchery, kosmetyki, gry, książki i wiele innych gadżetów.  Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie składa serdeczne podziękowania darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do organizacji tegorocznego Finału WOŚP. Z roku na rok zebrana kwota jest większa i mamy nadzieję, iż tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych latach.

Wolontariusze:
 
• Oliwia Rogalewska
• Zuzanna Pawelka
• Igor Hurny
• Anna Kula
• Martyna Urbańska
• Oliwia Niezgoda
• Miłosz Klimek
• Bartłomiej Marek
• Konrad Pietrus
• Oliwia Nędza
• Natalia Sibińska
• Amelia Poręba
• Michalina Sokalska

str 1 str 2