Ochody Święta Niepodległości "Witaj wolna Polsko!"

10 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyła się uroczysta gala związana z obchodami Święta Niepodległości „Witaj wolna Polsko!”. Uroczystość zorganizowana została w ramach realizacji zadania, na który Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie pozyskał dofinansowanie ze środków programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Na scenie zaprezentowały się dzieci z ZS w Trębaczowie i ZS w Perzowie. Grupa wokalna działająca przy GOK wykonała szereg pięknych, polskich utworów pochodzących z tamtego okresu. Podczas gali uczestnicy mogli podziwiać również prace plastyczne zgłoszone do konkursu pn.: „Dwudziestolecie międzywojenne”. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę”. Uczestnicy otrzymali nagrody z rąk wójta gminy Danuty Froń oraz sekretarz Weroniki Urbańskiej. Wydarzenie poprzedziły prelekcje historyczne, konkurs plastyczny i warsztaty wokalne. Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

 FOT5148  FOT5285

  FOT5117  FOT5260

Święto Niepodległości w ZS w Perzowie

Dnia 8 listopada 2019 r. uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Perzowie uroczyście obchodzili 101. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, z Panią Wójt Gminy Perzów Danutą Froń na czele oraz rodzice uczniów.
Dyrektor szkoły Barbara Maras, witając gości, przywołała słowa wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego: „Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze”, a następnie odniosła je do współczesnego patriotyzmu. Pani wójt, w swoich słowach skierowanych do uczniów, podkreśliła piękno naszego kraju, jego tradycję i historię. Swoje wystąpienie zakończyła słowami: „Zwiedzajcie cały świat, ale zawsze wracajcie do Polski.”.
Przewodnim hasłem apelu było słowo ”WOLNOŚĆ”. Pojawiało się ono w stworzonej na scenie kawiarni „Pod Pikadorem”, historii bohatera opowiadania, który poznał znaczenie pojęcia „wolność” oraz piosenkach i wierszach polskich twórców.
O symbolicznej dla Polaków godzinie – 11.11 wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali wspólnie hymn państwowy.
Spotkanie to było dla uczniów niezwykłą lekcją patriotyzmu.

11 listop.2  11 listop.5

11 listop.1  11 listop.4

Zdzisław „Chico” Mikołajczak artysta plastyk światowej sławy odwiedził Zespół Szkół w Trębaczowie.

We wtorek 29 października do ZS w Trębaczowie przybył z niecodzienną wizytą Zdzisław Mikołajczak znany również pod pseudonimem artystycznym Chico. Artysta, rzeźbiarz z pochodzenia Kępnianin, na co dzień zamieszkały w niemieckim Bochum znany jest na całym świecie, jako twórca reliefów, które wykonuje dla firm fonograficznych, zespołów, czasopism i osób prywatnych. Chico jest laureatem wielu prestiżowych nagród m. in. „Osobowość Roku 2001 w Europie – Polacy za granicą”, którą przyznają polskie media za granicą. Na spotkanie z artysta przyjechała również wójt gminy Perzów Danuta Froń, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Monika Domagała, nauczyciele a także prezes Polskiego Związku Filatelistów Okręgu Kępińskiego Edward Stankowiak główny inicjator spotkania. Przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Artur Tokarz. Uczniowie ZS w Trębaczowie mieli okazję spotkać się z artystą na jednej z lekcji wychowawczych. Chico opowiadał o swojej szkole podstawowej w Kępnie, o karierze zawodowej i artystycznych zamiłowaniach. Przywiózł ze sobą kilka relirfów, aby pokazać i opowiedzieć uczniom o sposobach ich wykonania. Mówił także o zespołach, dla których pracuje takich jak m.in. Metallica, Scorpions, Iron Maiden, Bon Jovi, Pink Floyd, Judas Priest, AC/DC. Najcenniejszym jednak dla niego reliefem, jest ten, który wykonał dla papieża Jana Pawła II „25 lat pontyfikatu w Watykanie”. Relief ten opatrzony jest pieczęciami papieskimi, stał się relikwią i pozostał w zbiorach watykańskich. Chico jest prawdziwym artystą a jednocześnie niezwykle sympatycznym, skromnym człowiekiem, dlatego też z przyjemnością rozdawał uczniom autografy i pozował do zdjęć. Na zakończenie artysta otrzymał podziękowania i kwiaty od uczniów trębaczowskiej szkoły. Do podziękowań połączonych z gratulacjami przyłączyła się także wójt gminy Danuta Froń, dyrekcja szkoły i  nauczyciel.

1 strjpg 7 strjpg

4 strjpg 6 strjpg

5 strjpg 8 strjpg

 

Pięknieje Wielkopolska Wieś – zrealizowano inwestycje dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Gmina Perzów zrealizowała inwestycje, które otrzymały pomoc finansową w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu było wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnej społeczności służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. W Kozie Wielkiej powstał nowy plac zabaw, w Domasłowie zagospodarowany został zbiornik wodny.  Łączna wartość pomocy finansowej jaką przekazało Województwo Wielkopolskie gminie Perzów na realizacje obu zadań to kwota 37 133,00zł.

„Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” – dotacja 17.133,00 zł, środki własne 10 500,00 zł w tym środki własne 7 000,00 zł oraz „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie Domasłów”- dotacja 20 000,00 zł. środki własne 17 200,00 zł w tym środki z funduszu sołeckiego 8 000,00 zł. W obu sołectwach mieszkańcy wnieśli także duży wkład własny w postaci pracy rąk własnych, z wykorzystaniem swojego sprzętu i maszyn.

        Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

 

Logo20Wielkopolska20Odnowa20Wsi1                          2000px POL województwo wielkopolskie COA.svg

 

 

1 str 4

2 str str IMG 20190709 142836